Implementacija evropskog zakonodavstva u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja

Implementacija evropskog zakonodavstva u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja

Opširnije

Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu podržala je realizaciju projekta “Implementacija evropskog zakonodavstva u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja”, koji realizuje Tehnološko-metalurški fakultet, Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Agencijom za zaštitu životne sredine Republike Srbije. Projekat je počeo 1. decembra 2018. godine i trajaće 2 godine.

Projekat “Implementacija evropskog zakonodavstva u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja” (eVOCSerbia) se odnosi na identifikovanje i smanjenje emisija koje potiču od operatera koji u svojim procesima koriste isparljiva organska jedinjenja (Volatile Organic Compounds – VOC), nadovezujući se na aktivnosti Ministarstva zaštite životne sredine u primeni poglavlja V Direktive o industrijskim emisijama (IED) koje čine ključni deo procesa i pregovora o pristupanju EU u okviru poglavlja 27.

Procenjeno je da u našoj zemlji postoji do 1.000 operatera koji podležu zakonskim obavezama u pogledu korišćenja isparljivih organskih jedinjenja. Uglavnom su u pitanju mala i srednja preduzeća koja obavljaju aktivnosti kao što su hemijsko čišćenje, impregnacija drveta, proizvodnja preparata za premazivanje, lakova, mastila i lepka, proizvodnja obuće i druge aktivnosti.

U okviru projekta je planirano formiranje registra kojim će se definisati tačan broj VOC operatera. Takođe su planirane i dodatne obuke za izabrane operatere i inspekciju na lokalnom nivou u delu izrade godišnjeg masenog bilansa rastvarača, šeme za smanjenje emisija i načina izveštavanja Agencije za zaštitu životne sredine.

Projekat će doprineti značajnom smanjenju zagađenja u životnoj sredini, razviti administrativne i tehničke alate potrebne za punu transpoziciju i implementaciju poglavlja V Direktive o industrijskim emisijama i obučiti operatere i institucije o njihovom korišćenju.

Detaljniji opis aktivnosti na ovom projektu možete naći na stranama ove web prezentacije.

Najnovije vesti

Otvoren poziv za detaljnu obuku za konsultante u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja (VOC)

Obaveštavamo Vas da je prijava za detaljnu obuku za konsultante koja se održava u sklopu projekta…Opširnije...

Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu podržala realizaciju projekta „Implementacija evropskog zakonodavstva u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja”

Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu odlučila je da podrži projekat o implementaciji propisa EU u oblasti emisija isparljivih…Opširnije...

Događaji