Otvoren poziv za detaljnu obuku za konsultante u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja (VOC)

Obaveštavamo Vas da je prijava za detaljnu obuku za konsultante koja se održava u sklopu projekta „Implementacija evropskog zakonodavstva u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja“ otvorena i da je rok za prijavu 22.01.2021. Obuka se odnosi na implementaciju poglavlja 5 Direktive o industrijskim emisijama koje se odnosi na emisije VOC, a održaće je ekspert na…

Opširnije »