Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu podržala realizaciju projekta „Implementacija evropskog zakonodavstva u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja”

Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu odlučila je da podrži projekat o implementaciji propisa EU u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja koji će realizovati Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Agencijom za zaštitu životne sredine Republike Srbije. Projekat “Implementacija evropskog zakonodavstva u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja” (eVOCSerbia) se…

Opširnije »