Šta su lakoisparljiva organska jedinjenja (Volatile Organic Compounds – VOCs)

Lakoisparljiva organska jedinjenja (Volatile Organic Compounds-VOCs) obuhvataju veoma širok opseg organskih jedinjenja na bazi ugljenika koja isparavaju već na sobnoj temperaturi. Do sada je poznato preko 10.000 različitih jedinjenja koja spadaju u VOCs.

Korišćenje lakoisparljivih organskih jedinjenja ima vrlo široku primenu u proizvodnji različitih proizvoda koji se svakodnevno koriste. Najčešće su u upotrebi aceton, benzen, etilen glikol, formaldehid, metilen hlorid, perhloretilen, toluen i ksilen, ali i mnoga druga jedinjenja.  Široka primena ovih jedinjenja zasniva se na njihovoj upotrebi pre svega kao organskih rastvarača, različitih vrsta premaza za metal, plastiku, drvo, kožu i drugih, sredstava za spajanje delova proizvoda, sredstava za čišćenje, plastifikatora tj. omekšivača, disperznih sredstava i kao konzervanasa. Najrasprostranjeniju primenu imaju u proizvodnji  građevinskog materijala, boja, lakova, lepkova, proizvoda za kućnu i ličnu higijenu, farmaceutskih proizvoda, osveživača vazduha, nameštaja, pločastih i kompozitnih proizvoda od drveta, vozila, proizvoda od gume, obuće, kao i u proizvodnji biljnih ulja i masti.

Zašto je važno kontrolisano koristiti lakoisparljiva organska jedinjenja

Upotreba ovih jedinjenja ima uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu. Neka jedinjenja su veoma toksična, ali postoje i ona koja nemaju negativan uticaj na zdravlje ljudi. Samim tim što isparavaju na sobnoj temperaturi I mogu biti prisutni u našim domovima I radnom okruženju neka od njih mogu imati negativan uticaj na zdravlje. Potencijalni uticaj na zdravlje ljudi u direktnoj je zavisnosti od koncentracije ovih jedinjenja u zatvorenom prostoru i dužini izloženosti njihovom uticaju. Prilikom dugotrajne izloženosti mogu izazvati umor, glavobolju, iritaciju očiju i kože, ali i probleme u funkcionisanju respiratornih organa naročito kod asmatičara, odnosno generalno povećavaju rizik u pogledu negativnog uticaja na zdravlje ljudi. Upotreba ovih jedinjenja u određenim industrijskim i privrednim delatnostima može značajno uticati na nivo njihovih emisija, pre svega u vazduh, ali i u otpadne vode i zemljište kao i na karakter otpada koji nastaju u ovim delatnostima. Emisije lakoisparljivih organskih jedinjenja u vazduh su od primarnog značaja jer ova veoma reaktivna jedinjenja brzo reaguju sa oksidima azota i proizvode ozon i druga jedinjenja koja utiču na globalno zagađenje atmosfere. Ukratko, emisije ovih jedinjenja u vazduh povećavaju mogućnost reakcije sa azotovim oksidima, ali i drugim zagađujućim materijama prisutnim u vazduhu i uz prisustvo sunčeve svetlosti direktno utiču na formiranje i sastav fotohemijskog smoga koji je nepovoljan na ljudsko zdravlje, kvalitet ambijentalnog vazduha i formiranje gasova staklene bašte,  odnosno kvalitet životne sredine u celini.