Zakonodavni okvir kojim se kontrolišu emisije lakoisparljivih organskih jedinjenja

Upotreba organskih rastvarača u određenim aktivnostima i postrojenjima uzrokuje emisije organskih jedinjenja pre svega u vazduh, što doprinosi lokalnom i prekograničnom stvaranju fotohemijskih oksidanata koji štete prirodnim resursima i imaju negativan uticaj na zdravlje ljudi. Stoga je bilo potrebno preduzeti preventivne radnje za zamenu korišćenja određenih organskih rastvarača i postaviti zakonske zahteve za poštovanjem graničnih vrijednosti emisija u vazduh za privredne aktivnosti koje koriste organske rastvarače i odgovarajuće uslove rada ovih postrojenja.