Komponenta 2: Tehnička podrška za implementaciju zakonskog okvira za operatere koje koriste VOC

Aktivnost 2.1: Izrada strukture Registra VOC operatera

U okviru ove aktivnosti, projektni tim će pružiti Ministarstvu zaštite životne sredine i Agenciji za zaštitu životne sredine potpunu tehničku podršku za pripremu, testiranje i pokretanje elektronskog sistema neophodnog za implementaciju i praćenje zahteva iz Poglavlja 5 Direktive o industrijskim emisijama- IED za operatere koje koriste lakoisparljiva organska jedinjenja- VOC, logičku strukturu i procedure za izradu Registra postrojenja koja koriste VOC jedinjenja u Srbiji u skladu sa Nacionalnim registrom izvora zagađivanja kojim upravlja Agencija.

Aktivnost će obuhvatiti svaki zahtev Direktive i razmotriti rezultate pripremljene na prethodnim projektima u vezi sa aktivnostima i instalacijama koje koriste VOC i godišnjeg izveštavanja koje zahteva Direktiva.

Aktivnost 2.2: Priprema IT modula za VOC operatere

IT ekspert projekta će pripremiti neophodni softver koji će biti instaliran na postojećem SEPA hardveru i implementirati identifikovane procedure pripremljene  tokom prethodne aktivnosti. IT modul će omogućiti operaterima da se registruju i ažuriraju svoje podatke vezane za korišćenje isparljivih jedinjenja, kao i da elektronski pošalju svoj godišnji izveštaj o upravljanju i redukciji VOC, odnosno godišnji maseni bilans rastvarača. Prikupljene podatke Ministarstvo će koristiti za proveru usklađenosti VOC instalacija  sa zakonskim zahtevima, kako bi se podržao inspekcijski sistem u ispunjavanju njihovih zadataka na kontroli usklađenosti. Probna faza će trajati najmanje 6 meseci nakon čega će softver biti zvanično postavljen i dostupan za javnu upotrebu.