Default image

eVOC Serbia

Treći liflet projekta eVOC Srbija

Pred vama je treći liflet projekta eVOC Srbija koji smo predstavili široj javnosti na manifestaciji kojom je obeležen Svetski dan životne sredine na Kalemegdanu. Ovaj liflet je malo drugačiji od prethodnih jer je namenjen svima a ne prevashodno VOC operaterima i…

Izašao dvanaesti eVOC Newsletter – Jun 2022

U junskom izdanju našeg Newsletter-a, predstavljen je Izazov za inovacije za čistiji vazduh koji ima za cilj da podrži sprovođenje inovativnih ideja koje će doprineti smanjenju zagađenja i poboljšanju kvaliteta vazduha na lokalnom nivou. Na javni poziv za učešće u ovom Izazovu…

Održana deveta sektorska radionica projekta eVOC Srbija za predstavnike sektora hemijskog čišćenja i inspekciju

Petog dana misije međunarodnog tehničkog eksperta na projektu eVOC Srbija dr Richarda Schlachte u Beogradu održana je deveta radionica na temu „Upravljanje VOC-ovima i obaveze operatera iz sektora hemijskog čišćenja (Aktivnost 11)“. Radionica namenjena predstavnicima iz ovog sektora, kao i predstavnicima inspekcije zaštite…

Izašao jedanaesti eVOC Newsletter – Maj 2022

U majskom izdanju našeg Newsletter-a, predstavljen je Izazov za rešenja za dekarbonizaciju privrede i smanjenje emisija zagađujućih materija koji ima za cilj uklanjanje nekih od najvećih do sada identifikovanih prepreka na putu zelene transformacije i dekarbonizacije javnog i privatnog sektora. Poziv uključuje…

Izašao deseti eVOC Newsletter – April 2022

U aprilskom izdanju našeg Newsletter-a, predstavljen je Izazov za inovativna rešenja u oblasti cirkularne ekonomije kojim su predstavnici privatnog sektora, a naročito mala i srednja preduzeća (MSP) iz sektora ugostiteljstva i upravljanja otpadom, pozvani da predlože ideje za industrijsku simbiozu,…

Drugi liflet projekta eVOC Srbija

Pred vama je drugi liflet projekta eVOC Srbija posvećen primerima dobre prakse koji se odnose na smanjenje potrošnje ili zamenu rastvarača, odnosno na smanjenje zagađenja životne sredine prouzrokovano emisijom isparljivih organskih jedinjenja (VOC).Uredba o VOC jedinjenjima primenjuje se na dvadeset…

Izašao deveti eVOC Newsletter – mart 2022

U martovskom izdanju našeg Newsletter-a, predstavljeni su novootvoreni fondovi dostupni mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSPP) za sve one koji imaju inovativne biznis ideje ili žele da transformišu svoje poslovanje uvođenjem novih tehnologija. NALED i Vlada Republike Srbije, uz podršku…