Kategorija čišćenje

Čišćenje je proces uklanjanja nečistoća sa površina ili tekstila pomoću hemikalija, koje najčešće podrazumeva upotrebu organskih rastvarača (VOC). Postupak odmašćivanja je čest primer čišćenja kao dela procesa pripreme površina i proizvoda za dalju obradu (premazivanje, spajanje i dr.)

Površinska čišćenja

Površinska čišćenja su svaki proces, osim hemijskog čišćenja, u kojem se koriste organski rastvarači koji sadrže isparljiva organska jedinjenja kojima su dodeljena ili moraju nositi obaveštenja o opasnosti H340, H350, H350i, H360D ili H360F, kao i halogenovana isparljiva organska jedinjenja kojima su dodeljena ili moraju nositi obaveštenja o opasnosti H341 ili H351, za uklanjanje prljavštine sa površine materijala uključujući i odmašćivanje. Čišćenje koje se sastoji od više od jednog koraka pre ili posle neke druge aktivnosti smatra se jednom operacijom čišćenja. Ovaj proces ne odnosi se na čišćenje opreme već na čišćenje površine proizvoda.

Granica potrošnje rastvarača

Ukoliko je ukupna godišnja potrošnja rastvarača u postrojenju u kome se izvodi površinsko čišćenje jednaka ili veća od 1 t/god, to postrojenje podleže zahtevima Uredbe o VOC i klasifikuje se kao VOC operater.

Na osnovu ukupne godišnje potrošnje rastvarača VOC operateri se dele na mala i srednja postrojenja, od čega zavise i propisane granične vrednosti emisija za ova postrojenja, date u Prilogu 5 Uredbe o VOC.

Druga površinska čišćenja

Druga površinska čišćenja su svaki proces, osim hemijskog čišćenja, u kojem se koriste organski rastvarači osim onih navedenih u tački 4, za uklanjanje prljavštine sa površine materijala uključujući i odmašćivanje. Čišćenje koje se sastoji od više od jednog koraka pre ili posle neke druge aktivnosti smatra se jednom operacijom čišćenja. Ovaj proces ne odnosi se na čišćenje opreme već na čišćenje površine proizvoda.

Granica potrošnje rastvarača

Ukoliko je ukupna godišnja potrošnja rastvarača u postrojenju u kome se izvodi neki od procesa definisanih kao druga površinska čišćenja jednaka ili veća od 2 t/god, to postrojenje podleže zahtevima Uredbe o VOC i klasifikuje se kao VOC operater.

Na osnovu ukupne godišnje potrošnje rastvarača VOC operateri se dele na mala i srednja postrojenja, od čega zavise i propisane granične vrednosti emisija za ova postrojenja, date u Prilogu 5 Uredbe o VOC.

Hemijsko čišćenje

Hemijsko čišćenje je svaka industrijska ili komercijalna aktivnost kod koje se isparljiva organska jedinjenja koriste u postrojenju za čišćenje odevnih predmeta, nameštaja i slične potrošne robe, sa izuzetkom ručnog uklanjanja mrlja u tekstilnoj i industriji odeće;

Granica potrošnje rastvarača

Sva preduzeća koje se bave hemijskim čišćenjem, nezavisno od vrednosti ukupne godišnje potrošnje rastvarača, podležu zahtevima Uredbe o VOC i klasifikuju se kao VOC operateri. Ukupne vrednosti emisija za ova postrojenja su propisane u Prilogu 5 Uredbe o VOC.