Kategorija proizvodnja obuće

Proizvodnja obuće

Proizvodnja obuće je svaki proces proizvodnje kompletne obuće ili njenih delova.

Granica potrošnje rastvarača

Ukoliko je ukupna godišnja potrošnja rastvarača u postrojenju u kome se izvodi proizvodnja kompletne obuće ili njenih delova veća od 5 t/god, to postrojenje podleže zahtevima Uredbe o VOC i klasifikuje se kao VOC operater.

Na osnovu ukupne godišnje potrošnje rastvarača VOC operateri se dele na mala i srednja postrojenja, od čega zavise i propisane granične vrednosti emisija za ova postrojenja, date u Prilogu 5 Uredbe o VOC.