Održana deveta sektorska radionica projekta eVOC Srbija za predstavnike sektora hemijskog čišćenja i inspekciju

Petog dana misije međunarodnog tehničkog eksperta na projektu eVOC Srbija dr Richarda Schlachte u Beogradu održana je deveta radionica na temu „Upravljanje VOC-ovima i obaveze operatera iz sektora hemijskog čišćenja (Aktivnost 11)“. Radionica namenjena predstavnicima iz ovog sektora, kao i predstavnicima inspekcije zaštite životne sredine na svim nivoima održana je u sredu 11. maja na Tehnološko-metalurškom fakultetu. Ovo je deveta sektorska radionica u nizu koja ima za cilj predstavljanje regulatornih okvira vezanih za kontrolu emisija isparljivih organskih jedinjenja kao i šema za njihovo smanjenje. 

Gospođa Ljubica Bolović ispred Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije pozdravila je učesnike radionice i izazila zadovoljstvo zbog toga što su se stekli uslovi da se ova radionica održi u potpunosti uživo. Gospođa Elena Janković, ekspert na projektu eVOC Srbija, zatim je detaljno predstavila Uredbu koja se odnosi na obaveze VOC operatera iz ovog sektora u Republici Srbiji. 

Međunarodni tehnički ekspert na projektu eVOC Srbija, Dr. Richard Schlachta, detaljno je analizirao izvore emisija isparljivih organskih jedinjenja i predstavio primere izrade masenog bilansa rastvarača za ovaj sektor. Nakon toga, predstavljene su i opisane najbolje dostupne tehnike za smanjenje emisija isparljivih organskih jedinjenja iz sektora hemijskog čišćenja.  

Pozivu projekta eVOC Srbija odazvali su se predstavnici inspekcije na svim nivoima, od republičkih i pokrajnskih inspektora, do predstavnika inspekcije na lokalnom nivou, kao i VOC operateri iz ovog sektora.  

Agendu možete pogledati ovde.