Upravljanje VOC-ovima i obaveze operatera. Aktivnost 19: Proizvodnja ulja i masti

VremeAgenda
09.50 – 10.00Prijava na Zoom platformu
10.00 – 10.05Uvod u radionicu
Ljubica Bolović, Odeljenje za zaštitu vazduha i ozonskog omotača, Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije
10.05 – 10.30Osnovne pravne obaveze za VOC operatere u Srbiji
Elena Janković, ekspert na projektu, eVOC Serbia
10.30 – 11.10Opis VOC aktivnosti – relevantni izvori emisija VOC-ova
Dr. Richard Schlachta, ekspert na projektu, eVOC Serbia
11.10 – 11.20Pauza
11.20 – 12.20Maseni bilans rastvarača za VOC aktivnost – utvrđivanje potrošnje rastvarača i kontrola usklađenosti sa graničnom vrednošću ukupne emisije
Dr. Richard Schlachta, ekspert na projektu, eVOC Serbia
12.20 – 12.30Pitanja i ogovori u vezi sa masenim bilansom rastvarača
12.30 – 13.00Najbolje dostupne tehnike za smanjenje emisija VOC-ova
Dr. Richard Schlachta, ekspert na projektu, eVOC Serbia
13.00 – 13.15Pitanja i odgovori u vezi sa najboljim dostupnim tehnikama za smanjenje emisija VOC-ova
13.15 – 13.20Zaključci

Slike sa radionice možete pogledati ovde.