Održana prva sektorska radionica projekta eVOC Srbija za predstavnike industrije proizvodnje ulja i masti i inspekciju

U okviru projekta „Implementacija evropskog zakonodavstva u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja – eVOC Srbija“ održana je radionica na temu „Upravljanje VOC-ovima i obaveze operatera – Ekstrakcija biljnih ulja i životinjskih masti, kao i rafinacija biljnih ulja (Aktivnost 19)“. Radionica namenjena identifikovanim predstavnicima industrije iz ovog sektora, kao i predstavnicima inspekcije zaštite životne sredine na svim nivoima održana je 25. novembra putem zoom platforme. Ova je prva sektorska radionica u nizu koja ima za cilj predstavljanje regulatornih okvira vezanih za kontrolu emisija isparljivih organskih jedinjenja kao i šema za njihovo smanjenje. 

Gospođa Ljubica Bolović predstavnica Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije ispred Odeljenja za zaštitu vazduha i ozonskog omotača, pozdravila je učesnike radionice i ukratko predstavila aktivnosti Ministarstva u ovoj oblasti. Ekspert na projektu eVOC Serbia, gospođa Elena Janković, zatim je govorila o regulativi i detaljno predstavila Uredbu koja se odnosi na obaveze VOC operatera iz ovog sektora u Republici Srbiji. 

Međunarodni ekspert na projektu eVOC Serbia, Dr. Richard Schlachta, detaljno je govorio o relevantnim izvorima emisija VOC-ova i o postavljanju masenog bilansa rastvarača za aktivnost ekstrakcije biljnih ulja i životinjskih masti i rafinaciju biljnih ulja, odnosno utvrđivanju potrošnje rastvarača i kontrole usklađenosti sa graničnom vrednošću emisija. Nakon toga, predstavljene su i opisane najbolje dostupne tehnike za smanjenje emisija isparljivih organskih jedinjenja kao što su regeneracija rastvarača i optimizacija njegove upotrebe. Predavanje gospodina Šlahte bilo je veoma korisno za operatere iz ovog sektora ali i inspekciju jer je svoje višegodišnje iskustvo pretočio u konkretne primere i iskustva sa terena. 

Pozivu projekta eVOC Srbija odazvali su se predstavnici inspekcije na svim nivoima, od republičkih i pokrajnskih inspektora, do predstavnika inspekcije na lokalnom nivou, kao i predstavnici proizvođača u ovoj oblasti. 

Agendu možete pogledati ovde.

Slike sa zoom radionice možete pogledati ovde.