Održana uvodna radionica za konsultante u oblasti emisija VOC

Održana je uvodna radionica za konsultante u sklopu projekta ‘’Implementacija evropskog zakonodavstva u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja‘’. Cilj radionice bio je upoznavanje sa projektom i obukom koja će biti organizovana od sredine februara do kraja aprila ove godine.

Rukovodilac projekta, dr Bojana Vukadinović predstavila je projekat eVOC Srbija i upoznala učesnike sa ciljevima projekta među kojima je i  podrška preduzećima koja u svojim proizvodnim procesima koriste isparljiva organska jedinjenja. U nastavku je Elena Janković, lokalni ekspert na projektu, predstavila postojeći pravni okvir, kao i izmene pripremljene u okviru projekta čime bi se potpuno transponovalo Poglavlje V Direktive o industrijskim emisijama. Jedna od glavnih aktivnosti projekta je priprema i formiranje novog registra VOC operatera u Srbiji o čemu je detaljno govorio Riccardo Quaggiato, ključni ekspert na projektu.

Međunarodni ekspert na projektu, Richard Schlachta predstavio je plan detaljne obuke u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja  za konsultante i najavio otvaranje konkursa za zainteresovane stručnjake u oblasti zaštite životne sredine. Poziv zainteresovanim konsultantima za detaljnu obuku u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja (VOC) možete pronaći na sajtu projekta. Konkurs je otvoren do 22. januara 2021. godine. Nakon isteka konkursa i analize pristiglih prijava i biografija, biće odabrano 20 konsultanata koji će imati priliku da prisustvuju obuci u ciklusu od šest radionica i to u sledećim terminima sa početkom u 11 časova: 12.2.2021, 23.2.2021, 12.3.2021, 23.3.2021, 16.4.2021. i 23.4.2021. godine. Poslednji termin obuke uključuje i izradu završnog testa, nakon čega će kandidatima biti izdat i sertifikat o uspešno odslušanoj obuci.  

Uvodnoj radionici prisustvovalo je 23 konsultanta, među kojima su bili zaposleni na fakultetima i na institutima, zaposleni u konsultantskim kućama, kao i ostali stručnjaci koji se bave zaštitom životne sredine.

Iskustva drugih zemalja pokazuju da konsultanti imaju važnu ulogu u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja jer se veliki broj firmi odlučuje na eksterno angažovanje stručnjaka pri izradi godišnjeg masenog bilansa rastvarača i pripremi izveštaja, kao i kod primene mera za smanjenje VOC emisija. 

Detalje sa zoom radionice možete pogledati ovde.