Podrška Švedske i Norveške smanjenju industrijskih emisija u Srbiji

Na Tehnološko-metalurškom fakultetu realizuju se dva projekta koji su usmereni na smanjenje industrijskih emisija – IED Srbija i eVOC Srbija. Upravo ova činjenica bila je povod da pripremimo liflet o Nordijskoj saradnji na primeni Direktive o industrijskim emisijama i zelenoj tranziciji u Srbiji. Liflet smo predstavili tokom obeležavanja Svetskog dana životne sredine na Kalemegdanu.

Pisali smo i o zajedničkim aktivnostima koje se realizuju u okviru oba projekta, poput saradnje sa inspekcijom zaštite životne sredine, aktivnosti sa studentima i info centar za kontinuiranu podršku svim zainteresovanim stranama. U lifletu možete da pročitate šta je o saradnji sa Univerzitetom u Beogradu rekla šefica grupe za razvojnu saradnju pri Ambasadi Švedske u Beogradu Karin MekDonald, kao i zamenik šefa misije Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu Ger Hokon Johansen.

Za više informacija kliknite ovde.