Prva uvodna radionica za konsultante

Agenda

VremeAgenda
10.50 – 11.00Prijava na Zoom
11.00 – 11.10Uvod u radionicu
Bojana Vukadinović, Rukovodilac projekta, eVOC Serbia
11.10 – 11.30Transpozicija Poglavlja V Direktive o industrijskim emisijama – zahtevi za operatere u Srbiji
(Pravni okvir pripremljen u okviru projekta)
Elena Janković, ekspert na projektu, eVOC Serbia
11.30 – 11.50Novi Registar VOC operatera
(prikupljanje podataka i izrada registra)
Riccardo Quaggiato, ključni ekspert, eVOC Serbia
11.50 – 12.10Predstavljanje plana obuke
Richard Schlachta, ekspert na projektu, eVOC Serbia
12.10 – 12.25Diskusija (Pitanja i odgovori)

Slike sa radionice možete pogledati ovde.