Treći liflet projekta eVOC Srbija

Pred vama je treći liflet projekta eVOC Srbija koji smo predstavili široj javnosti na manifestaciji kojom je obeležen Svetski dan životne sredine na Kalemegdanu. 

Ovaj liflet je malo drugačiji od prethodnih jer je namenjen svima a ne prevashodno VOC operaterima i bavi se kvalitetom unutrašnjeg vazduha u našim domovima, kancelarijama i svim mestima gde provodimo vreme u zatvorenom prostoru. 

Kada govorimo o kvalitetu vazduha obično razmišljamo o zagađenju spoljašnjeg vazduha ali kvalitet unutrašnjeg vazduha podjednako je važan, posebno imajući u vidu koliko vremena provodimo u zatvorenom prostoru. Kvalitet vazduha koji udišemo u kući u velikoj meri zavisi od nas samih. Koncentracija isparljivih organskih jedinjenja, studije pokazuju, može biti od 2 do 5 puta veća u kući nego napolju a ponekad su ove vrednosti daleko veće. Ove koncentracije VOC jedinjenja utiču na zdravlje ukućana, posebno onih najosetljivijih.

Od čišćenja kupatila pa do paljenja mirišljavih sveća u dnevnoj sobi, u našim domovima “kriju” se brojna VOC jedinjenja. Ovim lifletom pokušali smo da osvestimo postupke koje većina nas ponavlja ne uzimajući u obzir da tako narušava kvalitet vazduha koji dišemo u kući.

Liflet je deo kampanje za podizanje svesti i znanja javnosti o VOC i njihovom uticaju na životnu sredinu i zdravlje ljudi koja se sprovodi u okviru projekta eVOC Srbija. To je samo jedna od aktivnosti našeg Projekta koji se realizuje zahvaljujući podršci Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu sa ciljem postizanja standarda u zaštiti životne sredine u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja.

Za više informacija kliknite ovde.