Upravljanje VOC-ovima i obaveze operatera.  Aktivnost 11: Hemijsko čišćenje

VremeAgenda
10.00 – 10.15Uvod u radionicu
Ljubica Bolović, Predstavnik Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije
10.15 – 10.45Osnovne pravne obaveze za VOC operatere u Srbiji
Elena Janković, ekspert na projektu, eVOC Serbia
10.45 – 11.30Hemijsko čišćenje
Identifikacija VOC aktivnosti i zahtevi
Dr. Richard Schlachta, ekspert na projektu, eVOC Serbia
11.30 – 11.45Pauza
11.45 – 13.00Hemijsko čišćenje
Postavljanje masenog bilansa rastvarača, saglasnost sa Direktivom i najbolje dostupne tehnike za smanjenje emisija VOC-ova
Dr. Richard Schlachta, ekspert na projektu, eVOC Serbia
13.00 – 13.30Finalna diskusija sa pitanjima i ogdovorima

Slike sa radionice možete pogledati ovde.