Kategorija proizvodnja plastike i proizvoda od drveta

Proizvodnja plastike i proizvoda od drveta uključuje postupke impregnacije drveta, laminacije drveta i plastike kao i premazivanje drvenih površina. U ovim procesima prerade, VOC su sastavni delovi receptura adheziva za laminaciju, premaza za impregnaciju i finalnu zaštitu drvenih površina.

Premazivanje drvenih površina

Proces premazivanja drvenih površina je svaka aktivnost kod koje se jednokratno ili višekratno nanose slojevi premaza na drvene površine

Granica potrošnje rastvarača

Ukoliko je ukupna godišnja potrošnja rastvarača u postrojenju u kome se izvodi premazivanje drvenih površina jednaka ili veća od 15 t/god, to postrojenje podleže zahtevima Uredbe o VOC i klasifikuje se kao VOC operater.

Na osnovu ukupne godišnje potrošnje rastvarača VOC operateri se dele na mala i srednja postrojenja, od čega zavise i propisane granične vrednosti emisija za ova postrojenja, date u Prilogu 5 Uredbe o VOC.

Impregnacija drveta

Impregnacija drveta je svaki proces zaštite drveta zaštitnim sredstvima

Granica potrošnje rastvarača

Ukoliko je ukupna godišnja potrošnja rastvarača u postrojenju u kome se izvodi impregnacija drveta veća od 25 t/god, to postrojenje podleže zahtevima Uredbe o VOC i klasifikuje se kao VOC operater.

Po Uredbi, sva VOC postrojenja u kategoriji impregnacije drveta se klasifikuju kao srednja i na njih se odnose iste granične vrednosti emisija propisane u Prilogu 5 Uredbe o VOC.

Laminacija drveta i plastike

Laminacija drveta i plastike je bilo koji proces spajanja drveta i/ili plastike da bi se dobili laminirani proizvodi.

Granica potrošnje rastvarača

Ukoliko je ukupna godišnja potrošnja rastvarača u postrojenju u kome se izvodi laminacija drveta i plastike veća od 5 t/god, to postrojenje podleže zahtevima Uredbe o VOC i klasifikuje se kao VOC operater.

Na osnovu ukupne godišnje potrošnje rastvarača VOC operateri se dele na mala i srednja postrojenja, od čega zavise i propisane granične vrednosti emisija za ova postrojenja, date u Prilogu 5 Uredbe o VOC.