Kategorija ekstracija i rafinacija ulja

Ekstracija i rafinacija ulja

Ekstrakcija biljnih ulja i životinjskih masti i rafinacija biljnih ulja je svaki proces kod kojeg se obavlja ekstrakcija biljnog ulja iz semena i drugog biljnog materijala, prerada suvih ostataka za dobijanje stočne hrane, prečišćavanje masti i biljnih ulja dobijenih iz semena, iz biljnog i/ili životinjskog materijala.

Granica potrošnje rastvarača

Ukoliko je ukupna godišnja potrošnja rastvarača u postrojenju u kome se izvodi ekstrakcija biljnih ulja i životinjskih masti i rafinacija biljnih ulja veća od 10 t/god, to postrojenje podleže zahtevima Uredbe o VOC i klasifikuje se kao VOC operater.

Po Uredbi, sva VOC postrojenja u ovoj kategoriji klasifikuju se kao srednja i za njih su propisane ukupne vrednosti emisija u Prilogu 5 Uredbe o VOC.