Kategorija farmaceutska industrija

Farmaceutska industrija

Proizvodnja farmaceutskih proizvoda podrazumeva hemijsku sintezu, fermentaciju, ekstrakciju, formulisanje i dovršavanje hemijskih proizvoda i, ukoliko se izvodi na istom mestu, proizvodnju međuproizvoda.

Granica potrošnje rastvarača

Ukoliko je ukupna godišnja potrošnja rastvarača u postrojenju u kome se izvodi proizvodnja farmaceutskih proizvoda veća od 50 t/god, to postrojenje podleže zahtevima Uredbe o VOC i klasifikuje se kao VOC operater.

Po Uredbi, sva VOC postrojenja u ovoj kategoriji se klasifikuju kao srednja i na njih se odnose iste granične vrednosti emisija propisane u Prilogu 5 Uredbe o VOC.