Kategorija prerada gume

Prerada gume

Prerada gume je svaki proces mešanja, drobljenja, mlevenja, valjanja, presovanja i vulkanizacije prirodne ili sintetičke gume, kao i pomoćni procesi za obradu prirodne ili sintetičke gume radi dobijanja krajnjeg proizvoda.

Granica potrošnje rastvarača

Ukoliko je ukupna godišnja potrošnja rastvarača u postrojenju u kome se vrši prerada gume veća od 15 t/god, to postrojenje podleže zahtevima Uredbe o VOC i klasifikuje se kao VOC operater.

Po Uredbi, sva VOC postrojenja u kategoriji prerade gume se klasifikuju kao srednja i na njih se odnose iste granične vrednosti emisija propisane u Prilogu 5 Uredbe o VOC.