Kategorija premazivanje

Premazivanje

Proces premazivanja predstavlja nanošenje tankog sloja preparata (boja i lakova) na podlogu. Svaki od ovih materijala u sebi sadrži VOC, što značajno doprinosi emisijama ovih jedinjenja. U procesu sušenja boja i lakova, pri formiranju kontinualnog sloja premaza, VOC, koji imaju ulogu rastvarača, isparavaju i emituju se u atmosferu.

Premazivanje vozila i završna obrada vozila

Proces premazivanja je svaka aktivnost kod koje se jednokratno ili višekratno nanose slojevi premaza na:
(a) vozila sledećih kategorija, u skladu sa propisom kojim se uređuje podela motornih i priključnih vozila i tehnički uslovi za vozila u saobraćaju na putevima:

  • nove automobile, iz kategorije M1 i kategorije N1 ukoliko se premazuju u istom postrojenju kao i vozila kategorije M1;
  • kamionske kabine za smeštaj vozača, kao i celokupni smeštajni prostor za tehničku opremu vozila N2 i N3;
  • kamione u kategorijama vozila N1, N2 i N3, ali ne i kamionske kabine;
  • autobuse u kategoriji vozila M2 i M3;
  • prikolice kategorije O1, O2, O3 i O4;

(b) metalne i plastične površine, uključujući avione, brodove, vozove i drugo, kao i primena sredstava za razdvajanje ili gumenih presvlaka;

Završna obrada vozila je svako industrijsko i/ili komercijalno premazivanje i srodni poslovi odmašćivanja kroz koje se obavlja:

  1. premazivanje drumskih vozila ili njihovih delova koje se izvodi u cilju popravke vozila, zaštite ili ukrašavanja, izvan proizvodnih pogona;
  2. prvobitno premazivanje drumskih vozila ili njihovih delova pomoću materijala za završnu obradu, kada se taj postupak obavlja izvan originalne proizvodne linije; ili
  3. premazivanje prikolica (uključujući poluprikolice), kategorija O u skladu sa propisom kojim se uređuje podela motornih i priključnih vozila i tehnički uslovi za vozila u saobraćaju na putevima

Granica potrošnje rastvarača

Ukoliko je ukupna godišnja potrošnja rastvarača u postrojenju u kome se izvodi premazivanje i/ili završna obrada vozila veća od 0,5 t/god, to postrojenje podleže zahtevima Uredbe o VOC i klasifikuje se kao VOC operater.

Za VOC operatere iz ove kategorije čija je potrošnja rastvarača između 0,5 t/god. i 15 t/god. važe granične vrednosti emisija propisane u Prilogu 5 Uredbe o VOC, dok u slučaju potrošnje rastvarača veće od 15 t/god. granične vrednosti emisija su date u Prilogu 6 Uredbe.

Premazivanje kalema

Premazivanje (oblaganje) kalema je svaki proces u kojem se kalemi od čelika, nerđajućeg čelika, obloženog čelika, legura bakra ili aluminijumskih traka oblažu filmom polimera ili laminatnim premazom u kontinualnom neprekidnom procesu

Granica potrošnje rastvarača

Ukoliko je ukupna godišnja potrošnja rastvarača u postrojenju u kome se izvodi premazivanje (oblaganje) kalema veća od 25 t/god, to postrojenje podleže zahtevima Uredbe o VOC i klasifikuje se kao VOC operater.

Po Uredbi, sva VOC postrojenja u ovoj kategoriji klasifikuju se kao srednja i na njih se odnose granične vrednosti emisija propisane u Prilogu 5 Uredbe o VOC.

Druga premazivanja

Proces premazivanja je svaka aktivnost kod koje se jednokratno ili višekratno nanose slojevi premaza na:
a) metalne i plastične površine, uključujući avione, brodove, vozove i drugo, kao i primena sredstava za razdvajanje ili gumenih presvlaka;
b) tekstil, tkanine, folije i papir

Granica potrošnje rastvarača

Ukoliko je ukupna godišnja potrošnja rastvarača u postrojenju u kome se izvodi neki od procesa definisanih kao druga premazivanja jednaka ili veća od 5 t/god, to postrojenje podleže zahtevima Uredbe o VOC i klasifikuje se kao VOC operater.

Na osnovu ukupne godišnje potrošnje rastvarača VOC operateri se dele na mala i srednja postrojenja, od čega zavise i propisane granične vrednosti emisija za ova postrojenja, date u Prilogu 5 Uredbe o VOC.

Nanošenje premaza na savitljive žice

Nanošenje premaza na savitljive žice i oblaganje savitljivih žica sintetičkim i prirodnim polimerima“ je bilo koja aktivnost premazivanja metalnih provodnika koja se koristi za namotavanje kalema u transformatorima i motorima i drugo

Granica potrošnje rastvarača

Ukoliko je ukupna godišnja potrošnja rastvarača u postrojenju u kome se izvodi nanošenje premaza na savitljive žice veća od 5 t/god, to postrojenje podleže zahtevima Uredbe o VOC i klasifikuje se kao VOC operater. 

Po Uredbi, sva VOC postrojenja u ovoj kategoriji klasifikuju se kao srednja i za njih su propisane ukupne vrednosti emisija u Prilogu 5 Uredbe o VOC.