Brošura posvećena zahtevima za sektor boja i lakova

Sektorska brošura projekta eVOC Srbija posvećena smanjenju emisija isparljivih organskih jedinjenja koje potiču od upotrebe organskih rastvarača u određenim aktivnostima i postrojenjima namenjena je delu industrije koji se bavi aktivnošću proizvodnje premaza, lakova, mastila i lepka. 

Uredba o VOC jedinjenjima primenjuje se na dvadeset kategorija industrijskih aktivnosti u kojima se koriste isparljivi organski rastvarači. Ukoliko je ukupna godišnja potrošnja rastvarača u postrojenju u kome se izvodi proizvodnja premaza, lakova, mastila i lepka odnosno adheziva, jednaka ili veća od 100 t/god, to postrojenje podleže zahtevima Uredbe o VOC i klasifikuje se kao VOC operater. Na osnovu ukupne godišnje potrošnje rastvarača VOC operateri se dele na mala i srednja postrojenja, od čega zavise i propisane granične vrednosti emisija za ova postrojenja.

Eksperti projekta eVOC Srbija pripremili su ovu brošuru sa ciljem da pomognu preduzećima iz ovog sektora da razumeju i ispune zahteve koji su pred njih postavljeni, a koji se pre svega tiču vođenja evidencije o potrošnji rastvarača i dostavljanju ovih podataka Agenciji za zaštitu životne sredine, kao i načina na koji operateri mogu da obezbede da emisije isparljivih organskih jedinjenja iz postrojenja ostanu u okviru propisanih graničnih vrednosti.

Za više informacija kliknite ovde.