Drugi liflet projekta eVOC Srbija

Pred vama je drugi liflet projekta eVOC Srbija posvećen primerima dobre prakse koji se odnose na smanjenje potrošnje ili zamenu rastvarača, odnosno na smanjenje zagađenja životne sredine prouzrokovano emisijom isparljivih organskih jedinjenja (VOC).

Uredba o VOC jedinjenjima primenjuje se na dvadeset kategorija industrijskih aktivnosti u kojima se koriste isparljivi organski rastvarači. Od ukupnog broja identifikovanih VOC operatera u Srbiji, oko 50% obavlja aktivnost hemijskog čišćenja i u upravo zato smo ovaj liflet posvetili njima.

Smanjenje emisija VOC i usklađivanje sa Uredbom zahteva značajna ulaganja u moderniju opremu i unapređenje tehnološkog procesa. U tom smislu ulaganje u razvoj i primenu inovativnih rešenja za smanjenje emisija VOC može doneti korist proizvođačima, ali i široj društvenoj zajednici.

U fokusu današnje priče je firma POP S doo koja ima dugu porodičnu tradiciju u bavljenju ovom delatnošću. POP S doo koristi mašine za hemijsko čišćenje najnovije generacije sa perhloretilenom kao rastvaračem, koje omogućavaju usaglašavanje sa zahtevima Uredbe o isparljivim organskim jedinjenjima. Takođe, ova firma koristi i “zelene“ metode profesionalnog čišćenja kao što je mokro čišćenje. 

Za više informacija kliknite ovde.