Izašao jedanaesti eVOC Newsletter – Maj 2022

U majskom izdanju našeg Newsletter-a, predstavljen je Izazov za rešenja za dekarbonizaciju privrede i smanjenje emisija zagađujućih materija koji ima za cilј uklanjanje nekih od najvećih do sada identifikovanih prepreka na putu zelene transformacije i dekarbonizacije javnog i privatnog sektora. Poziv uključuje dva pod-izazova. Prvi koji je namenjen smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte u sektorima koji pripadaju EU ETS sistemu kao što su proizvodnja električne i toplote energije, rafinerije nafte, čeličane, postrojenja za proizvodnju metala, cementa, kreča, stakla, keramike, pulpe, papira, kartona, kiselina i organiskih materija; i onima koji ne potpadaju pod EU ETS sektor, kao što su saobraćaj, zgrade, poljoprivreda, upravljanje otpadom, i sl. Drugi pod-izazov namenjen je smanjenju zagađenja, prelasku na čistije tehnologije i efikasnijem korišćenju resursa od strane operatera integrisanog sprečavanja i kontrole zagađenja (IPPC) koji podležu obavezama prema Direktivi o industrijskim emisijama (IED). Za sve zainteresovane kandidate biće organizovani info dani 17 i 25. maja, kao i 1. juna 2022. godine uz obaveznu registraciju.

Ovaj poziv u formi izazova objavio je Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji uz podršku Evropske unije, i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Evropskom investicionom bankom (EIB). 

Ovo je jedanesti u nizu Newsletter-a eVOC Srbija projekta posvećen upravo ovom segmentu podrške VOC operaterima i nadamo se da ćemo i na ovaj način pružiti pomoć i ponuditi odgovore od interesa.

Za više informacija kliknite ovde.