Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu podržala je nastavak projekta „Implementacija evropskog zakonodavstva u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja”

Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu odlučila je da podrži nastavak projekta o implementaciji propisa EU u oblasti isparljivih organskih jedinjenja koji realizuje Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu, u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Agencijom za zaštitu životne sredine Republike Srbije.

“Implementacija evropskog zakonodavstva u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja” (eVOC Serbia) se odnosi na identifikovanje i smanjenje emisija koje potiču od operatera koji u svojim procesima koriste isparljiva organska jedinjenja (Volatile Organic Compounds – VOC), nadovezujući se na aktivnosti Ministarstva zaštite životne sredine u primeni poglavlja V Direktive o industrijskim emisijama (IED) koje čine ključni deo procesa i pregovora o pristupanju EU u okviru poglavlja 27.

Realizacija projekta trajaće još dve godine, odnosno do 30. novembra 2022. godine. U toku dosadašnje realizacije projekta, u protekle dve godine, identifikovana su osnovna mesta gde je potrebno pružiti dodatne informacije preduzećima i nadležnim organima o isparljivim organskim jedinjenjima, industrijskim postupcima gde se ona javljaju i metodama za smanjenje njihovih emisija. Info Centar koji će biti formiran u okviru projekta upravo će imati ulogu olakšavanja komunikacije između operatera i nadležnih organa i poboljšavanja informisanosti VOC operatera i javnosti o isparljivim organskim jedinjenjima.Realizaciju projekta finansijski je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu i ukupna vrednost projekta za period od četiri godine iznosi 445.237 evra. Ugovor o nastavku projekta potpisan sa Ambasadom Kraljevine Norveške u Beogradu možete pogledati ovde.