Prva pripremna radionica za inspektore

Agenda

VremeAgenda
10.50 – 11.00Prijava na Zoom
11.00 – 11.10Uvod u radionicu
Bojana Vukadinović, Rukovodilac projekta, eVOC Serbia
Velisav Pejatović, Načelnik Odeljenja za poverene poslove, Sektor za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini, Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije
11.10 – 11.25Transpozicija Poglavlja V Direktive o industrijskimemisijama – zahtevi za operatere u Srbiji
(Pravni okvir pripremljen u okviru projekta)
Elena Janković, ekspert na projektu, eVOC Serbia
11.25 – 11.40Novi Registar VOC operatora
(prikupljanje podataka i izrada registra)
Riccardo Quaggiato, ključni ekspert, eVOC Serbia
11.40 – 12.10Proračun potrošnje rastvarača i priprema masenog bilansa rastvarača
(identifikacija VOC aktivnosti i osnovni princip za pripremu bilansa)
Richard Schlachta, ekspert na projektu, eVOC Serbia
12.10 – 12.20Buduće aktivnosti na projektu
Bojana Vukadinović, Rukovodilac projekta, eVOC Serbia
12.20 – 12.30Diskusija (Pitanja i odgovori)

Slike sa radionice možete pogledati ovde.