Brošura posvećena zahtevima za sektor hemijskog čišćenja

Sektorska brošura projekta eVOC Srbija posvećena smanjenju emisija isparljivih organskih jedinjenja koje potiču od upotrebe organskih rastvarača u određenim aktivnostima i postrojenjima namenjena je delu industrije koji se bavi aktivnošću hemijskog čišćenja. 

Uredba o VOC jedinjenjima primenjuje se na dvadeset kategorija industrijskih aktivnosti u kojima se koriste isparljivi organski rastvarači. Od ukupnog broja identifikovanih VOC operatera u Srbiji, oko 50% obavlja aktivnost hemijskog čišćenja i zato smo prvu sektorsku brošuru posvetili upravo njima.

U skladu sa Uredbom o VOC sva postrojenja u Republici Srbiji koja se bave hemijskim čišćenjem, bez obzira na ukupnu godišnju potrošnju rastvarača, podležu zahtevima propisanim ovom Uredbom i klasifikuju se kao VOC operateri. 

Eksperti projekta eVOC Srbija pripremili su ovu brošuru sa ciljem da pomognu preduzećima iz ovog sektora da razumeju i ispune zahteve koji su pred njih postavljeni, a koji se pre svega tiču vođenja evidencije o potrošnji rastvarača i dostavljanju ovih podataka Agenciji za zaštitu životne sredine, kao i načina na koji operateri mogu da obezbede da emisije isparljivih organskih jedinjenja iz postrojenja ostanu u okviru propisanih graničnih vrednosti.

Za više informacija kliknite ovde.