Otvoren poziv za detaljnu obuku za konsultante u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja (VOC)

Obaveštavamo Vas da je prijava za detaljnu obuku za konsultante koja se održava u sklopu projekta „Implementacija evropskog zakonodavstva u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja“ otvorena i da je rok za prijavu 22.01.2021. Obuka se odnosi na implementaciju poglavlja V Direktive o industrijskim emisijama koje se odnosi na emisije VOC, a održaće je ekspert na projektu, Richard Schlachta. Obuka je planirana za period februar – maj i za ograničen broj konsultanata. Kandidati koji budu izabrani će biti kontaktirani od strane projektnog tima najkasnije do 29.01.2021.

Dodatne informacije o obuci možete naći ovde.

Prijavu i Vaš CV, pripremljenu u sledećem formatu: CV format, možete poslati na evoc@tmf.bg.ac.rs.