Završena obuka za konsultante u oblasti emisija VOC

Dodelom sertifikata završena je obuka za konsultante koja se odnosi na implementaciju poglavlja V direktive o industrijskim emisijama u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja (VOC). Obuka sprovedena u okviru projekta eVOC Srbija održana je u periodu februar – maj 2021. godine i obuhvatala je šest radionica. 

Obuci je prisustvovalo 20 kandidata za konsultante kao i 8 republičkih inspektora i 3 predstavnika Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije. Kandidati za obuku su izabrani na konkursu koji je održan u toku januara meseca ove godine.

Međunarodni ekspert na projektu, Richard Schlachta predvodio je tim eksperata koji su sproveli obuku. Program obuke bio je podeljen u šest celina. Prva celina posvećena je detaljnom upoznavanju sa isparljivim organskim jedinjenjima i njihovim uticajem na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Obuhvatala je i pregled strategija Evropske Unije za prevenciju VOC kao i uvod u zahteve Poglavlja V Direktive o industrijskim emisijama za operatere. 

Druga celina uključila je predavanje o bojama, adhezivima, premazima i agensima za čišćenje. Ova grupa materijala posebno je analizirana zbog značajnog doprinosa emisijama VOC, kako u proizvodnji, tako i pri njihovoj upotrebi. Poseban segment posvećen je tehnikama nanošenja premaza, efikasnosti ovih tehnika i očekivanom kvalitetu finalnog proizvoda. Tačna i precizna postavka godišnjeg masenog bilansa rastvarača od velikog je značaja VOC operaterima pri ispunjavanju zakonske obaveze prema poglavlju V Direktive o industrijskim emisijama. Iz tog razloga ovo je bio bitan segment treće celine obuke o emisijama isparljivih organskih jedinjenja. 

U okviru četvrte celine predavanja predstavljena je šema za smanjenje emisija VOC koja predstavlja alternativu za tretman otpadnih gasova i to upotrebom materijala sa manjim sadržajem VOC u samom industrijskom postupku. Peta radionica je posvećena metodama i tehnikama za prečišćavanje otpadnh gasova generisanih u industrijskim procesima. Poslednja celina posvećena je metodama detekcije isparljivih organskih jedinjenja, kao i merenjima sadržaja ovih jedinjenja u otpadnim gasovima. 

Obuka za konsultante završena je finalnim testom i uručivanjem sertifikata o uspešno odslušanoj obuci.

Iskustva drugih zemalja pokazuju da konsultanti imaju važnu ulogu u oblasti emisija isparljivih organskih jedinjenja jer se veliki broj firmi odlučuje na eksterno angažovanje stručnjaka pri izradi godišnjeg masenog bilansa rastvarača i pripremi izveštaja, kao i kod primene mera za smanjenje VOC emisija. 

Slike sa zoom radionice možete pogledati u ovde.